ramowy rytm dnia

RAMOWY RYTM DNIA PRZEDSZKOLA NR 33

BUDYNEK A: (wysoki)
6:00 – 9:00
Schodzenie się dzieci do przedszkola. Kontakty indywidualne z rodzicami i dziećmi.
Zabawy swobodne w sali zgodnie z zainteresowaniami dzieci.
Ćwiczenia poranne.
Przygotowanie do śniadania: czynności higieniczne, samoobsługowe i organizacyjne.

BUDYNEK B: (niski)
7:00 – 9:00
Schodzenie się dzieci do przedszkola. Kontakty indywidualne z rodzicami i dziećmi.
Zabawy swobodne w sali zgodnie z zainteresowaniami dzieci.
Zajęcia dodatkowe: religia ( dzieci 6- letnie).
Zajęcia rewalidacyjne. Zajęcia logopedyczne. Ćwiczenia poranne.
Przygotowanie do śniadania: czynności higieniczne, samoobsługowe i organizacyjne.

BUDYNEK A i B:
9:00 – 9:30
Śniadanie.

9:30 – 12:00
Realizacja zajęć dydaktycznych z cała grupą (dzieci: 3-letnie, 4-letnie, 4-5-letnie,
5 – letnie i 6- letnie). Zabawy ruchowe.
Realizacja zajęć dydaktycznych z cała grupą (dzieci: 5-letnie i 6- letnie).
Pobyt w ogrodzie przedszkolnym, zabawy i zajęcia sportowe na świeżym powietrzu, spacer po najbliższej okolicy.
Zajęcia z  języka angielskiego:(dzieci: 3-letnie, 4- letnie, 4-5 letnie, 5-letnie i 6-letnie).
Zajęcia rewalidacyjne. Zajęcia logopedyczne. Zajęcia korekcyjno -kompensacyjne. Zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne.
Zajęcia dodatkowe: religia (dzieci: 3- letnie, 4- letnie, 4-5 letnie i 5-letnie ).
Zabawy swobodne w sali zgodnie z zainteresowaniami dzieci.
Przygotowanie do obiadu: czynności higieniczne, samoobsługowe i organizacyjne.

12:00 – 12:30
Obiad.

12:30 -13:30
Odpoczynek dzieci. Zabawy relaksacyjne. Ćwiczenia ogólnorozwojowe. Zajęcia rewalidacyjne. Zajęcia logopedyczne.
Zabawy swobodne zgodnie z zainteresowaniami dzieci/ wyjście do ogrodu przedszkolnego.
Przygotowanie do podwieczorku: czynności higieniczne, samoobsługowe i organizacyjne.

13:30-14:00                                                                                                                             
Podwieczorek.
Zajęcia dodatkowe: religia ( 5-latki).

14:00- 16:00
Rozchodzenie się dzieci do domu. Ćwiczenia wspomagające rozwój zgodnie z potrzebami i możliwościami dzieci. Zabawy swobodne w sali zgodnie
z zainteresowaniami dzieci.
Zajęcia dodatkowe: religia ( 6-latki). Zajęcia rewalidacyjne. Zajęcia logopedyczne.
Kontakty indywidualne z rodzicami i dziećmi. Czynności higieniczne, samoobsługowe i organizacyjne.

16:00- 16:30
Dzieci odbierane są z budynku A