rekrutacja do przedszkola

Rekrutacja o Przedszkoli na terenie gminy Dąbrowa Górnicza na rok szkolny 2021/2022 odbędzie się w terminie od 04.03.2021r. do 15.03.2021r. Nabór będzie prowadzony drogą  elektroniczną.

Strona do naboru dla Rodziców:
http://www.dabrowagornicza.przedszkola.vnabor.pl/


Zarządzenie nr 1573.2021 Prezydenta Miasta Dąbrowy Górniczej z dnia 28.01.2021 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2021/2022 do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Dąbrowa Górnicza.

Zarządzenie Prezydenta Miasta Dabrowa Górnicza


Zasady rekrutacji dzieci do przedszkoli/oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Dąbrowa Górnicza na rok szkolny 2021/2022

Zasady rekrutacji 2021_2022