rekrutacja do przedszkola

OGŁOSZENIE

Lista kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do Przedszkola nr 33 w Dąbrowie Górniczej
na rok szkolny 2021/2022:

♠ Lista dzieci przyjętych i nieprzyjętych


UWAGA RODZICE!

Lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do Przedszkola nr 33 w Dąbrowie Górniczej
na rok szkolny 2021/2022:
LISTA – zakwalifikowani i niezakwalifikowani

Rodzice kandydatów zakwalifikowanych do przedszkola, zobowiązani  o wypełnienie Potwierdzenia Woli
i dostarczenie jej do przedszkola:
– osobiście ( do sekretariatu w godzinach 8:00-15:00)
lub
– scan dokumentu proszę przesłać drogą mailową na adres:
p33@edu.dabrowa-gornicza.pl

w terminie od 12.04.2021r.do 16.04.2021r.
♠ POTWIERDZENIE_WOLI 

Brak potwierdzenia woli we wskazanym terminie jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca


Rekrutacja o Przedszkoli na terenie gminy Dąbrowa Górnicza na rok szkolny 2021/2022 odbędzie się w terminie od 04.03.2021r. do 15.03.2021r. Nabór będzie prowadzony drogą  elektroniczną.

Strona do naboru dla Rodziców:
http://www.dabrowagornicza.przedszkola.vnabor.pl/


Zarządzenie nr 1573.2021 Prezydenta Miasta Dąbrowy Górniczej z dnia 28.01.2021 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2021/2022 do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Dąbrowa Górnicza.

Zarządzenie Prezydenta Miasta Dabrowa Górnicza


Zasady rekrutacji dzieci do przedszkoli/oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Dąbrowa Górnicza na rok szkolny 2021/2022

Zasady rekrutacji 2021_2022