rekrutacja do przedszkola

Rekrutacja o Przedszkoli na terenie gminy Dąbrowa Górnicza na rok szkolny 2020/2021 odbędzie się w terminie od 04.03.2020r. do 27.03.2020r. Nabór będzie prowadzony drogą  elektroniczną.

Strona do naboru dla Rodziców:
http://www.dabrowagornicza.przedszkola.vnabor.pl/


☀ Zarządzenie Nr 941.2020 Prezydenta Miasta Dąbrowa Górnicza z dnia 16.03.2020r. w sprawie wprowadzenia zmian w Zarządzeniu Nr 835.2020 Prezydenta Miasta Dąbrowy Górniczej z dnia 20.01.2020r. w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2020/2021 do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Dąbrowa Górnicza.

dokument możecie  Państwo pobrać tutaj

Zasady rekrutacji dzieci do przedszkoli/oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Dąbrowa Górnicza na rok szkolny 2020/2021

dokument możecie  Państwo pobrać tutaj