ramowy rytm dnia

RAMOWY RYTM DNIA PRZEDSZKOLA NR 33

BUDYNEK A: (wysoki)
6:00 – 9:00                                                                                                                    Schodzenie się dzieci do przedszkola.
Kontakty indywidualne z rodzicami i dziećmi.
Zabawy swobodne w sali przy niewielkim udziale nauczyciela.
Zajęcia rewalidacyjne. Zajęcia logopedyczne.
Ćwiczenia poranne.
Przygotowanie do śniadania: czynności higieniczne, samoobsługowe i organizacyjne.

BUDYNEK B: (niski)
7:00 – 9:00                                                                                                                    Schodzenie się dzieci do przedszkola.
Kontakty indywidualne z rodzicami i dziećmi.
Zabawy swobodne w sali przy niewielkim udziale nauczyciela.
Zajęcia dodatkowe: religia ( dzieci 5-6-letnie, 6- 5- letnie, 6- letnie).
Zajęcia rewalidacyjne. Zajęcia logopedyczne. Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne.
Ćwiczenia poranne.
Przygotowanie do śniadania: czynności higieniczne, samoobsługowe i organizacyjne.

BUDYNEK A i B:
9:00 – 9:30                                                                                                                                        Śniadanie.

9:30 – 12:00                                                                                                                    Realizacja zajęć dydaktycznych z cała grupą (dzieci 3-letnie, 4-letnie, 5-letnie                   i 6-letnie).
Zabawy ruchowe.
Realizacja zajęć dydaktycznych z cała grupą (dzieci 5-letnie, 6- letnie).
Pobyt w ogrodzie przedszkolnym, zabawy i zajęcia sportowe na świeżym powietrzu,
spacer po najbliższej okolicy.
Zajęcia dodatkowe: j. angielski: (dzieci 5-6 letnie, 6-5 letnie, 6-letnie).
Zajęcia dodatkowe: religia ( dzieci : 3- letnie, 4-3 letnie, 4-5 letnie).
Zabawy swobodne w sali przy niewielkim udziale nauczyciela.
Przygotowanie do obiadu: czynności higieniczne, samoobsługowe i organizacyjne.

12:00 – 12:30                                                                                                                                    Obiad.

12:30 -14:00                                                                                                                                  Zajęcia relaksacyjne.
Ćwiczenia ogólnorozwojowe.
Zajęcia dodatkowe: j. angielski: (dzieci 3-letnie, 4-3- letnie, 4-5-letnie).
Zabawy swobodne w sali przy niewielkim udziale nauczyciela.
Przygotowanie do podwieczorku: czynności higieniczne, samoobsługowe                          i organizacyjne.

14:00-14:15                                                                                                                              Podwieczorek.

14:15- 16:00                                                                                                                                    Rozchodzenie się dzieci do domu.
Ćwiczenia wspomagające rozwój zgodnie z potrzebami i możliwościami dzieci.
Zajęcia rewalidacyjne. Zajęcia logopedyczne. Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne.
Zabawy swobodne w sali przy niewielkim udziale nauczyciela.
Kontakty indywidualne z rodzicami i dziećmi.
Czynności higieniczne, samoobsługowe i organizacyjne.

16:00- 16:30 Dzieci odbierane są z budynku A