płatności

– Wiewiórki Październik 2020 –
–  Smerfy Październik 2020 –
 – Papużki Październik 2020
 – Słoneczka Październik 2020 –

– Motylki Październik 2020 –
– Biedronki Październik 2020 –

Zestawienie opłat zawiera kwoty opłat za godziny dodatkowe i za żywienie
(do odczytu kwot umieszczonych na liście opłat niezbędna jest znajomość numeru identyfikacyjnego dziecka)

UWAGA! Kwoty ze znakiem minus są kwotami zwrotów za niewykorzystane świadczenia.
!!! Prosimy o niewpłacanie tych kwot !!!

Opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu wpłacamy na rachunek:
Nr konta 91 1560 0013 2557 1246 3686 0001

Opłaty za żywienie w przedszkolu wpłacamy na rachunek:
Nr konta 80 1560 0013 2557 1246 3686 0005

W tytule przelewu prosimy koniecznie podać
imię i nazwisko dziecka
nr identyfikacyjny dziecka

Płatności należy regulować do 15-go  dnia każdego miesiąca

Wysokość opłat za przedszkole
Informujemy rodziców, że od 1 września 2020 roku, wysokość opłat za całodzienne wyżywienie dziecka w naszym przedszkolu wynosi 8,50 zł

Wysokość stawki żywieniowej za poszczególne posiłki:
Śniadanie          2,50 zł
Obiad                 4,50 zł
Podwieczorek   1,50 zł

Opłata za pobyt
5 godzin pobytu w przedszkolu jest bezpłatna,
za każdą rozpoczętą godzinę pobytu poza tym przedziałem opłata wynosi 1,00 zł

Rodzice dzieci spełniających obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego nie ponoszą tej opłaty
(Podstawa prawna: Uchwała Nr XXXVI/758/2018 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 14 lutego 2018 r.)