organizowane akcje

                                                            W ROKU SZKOLNYM 2018/2019
                             UCZESTNICZYMY W NASTĘPUJĄCYCH PROGRAMACH I AKCJACH:

☆ PROGRAMY OGÓLNOPOLSKIE:

Nasze przedszkole uczestniczy w Programie ,,Czytające Przedszkole” w ramach Kampanii Ogólnopolskiej ,,Cała Polska Czyta Dzieciom”. Akcja ta zachęca nauczycieli, rodziców, opiekunów, wszystkich dorosłych do codziennego, co najmniej dwudziestominutowego czytania swoim dzieciom.

CAŁA POLSKA CZYTA DZIECIOM
WSZYSCY CHCEMY,
ABY NASZE DZIECI WYROSŁY
NA MĄDRYCH, DOBRYCH
I SZCZĘŚLIWYCH LUDZI.

CZYTAJMY DZIECIOM!- 20 minut dzienne!

 Tak,  by czytanie kojarzyło się dziecku zawsze z radością, nigdy nie z przymusem,
karą czy nudą!


,,Bezpieczne Przedszkole”- to ogólnopolski program edukacyjno -wychowawczy w którym od kilku lat uczestniczy nasze przedszkole.
W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo naszych dzieci realizujemy zagadnienia Programu ,,Bezpieczne Przedszkole”, który jest skierowany do dzieci, rodziców, personelu placówki i rożnych instytucji . W naszym przedszkolu zdrowie i bezpieczeństwo dzieci jest najistotniejszą wartością, o którą należy systematycznie się troszczyć.
Wiek przedszkolny jest najbardziej właściwy do wyrabiania u dzieci umiejętności i nawyków, a osiągnięcie znaczących efektów, kształtowanie właściwych postaw dzieci wobec problemów bezpieczeństwa wymaga działań systematycznych i długofalowych.

W roku 2016 placówka nasza otrzymała Certyfikat Bezpieczne Przedszkole.


AKCJE CHARYTATYWNE:

Fundacja ,,Dr Claun”– wykonywanie kartek świątecznych przez przedszkolaków i zbiórka plastikowych zakrętek z przeznaczeniem na rehabilitację dziecka chorego.
W Polsce program terapii śmiechem i zabawę prowadzi Fundacja ,,Dr Claun”.
Kolorowi clowni – terapeuci pracują w polskich szpitalach dziecięcych, placówkach specjalnych, domach pomocy społecznej, świetlicach socjo-terapełtycznych, domach dziecka i wszędzie tam gdzie przebywają chore lub niepełnosprawne dzieci.


,,Ręka w łapę – poznaj psi świat”– przedszkolaki uczestniczyły w zbiórce karmy
i potrzebnych rzeczy dla zwierząt z Przystanek Schronisko w Sosnowcu.
W ramach działalności fundacji, wolontariusze schroniska z pieskami odwiedzili nasze przedszkole. Podczas zajęć edukacyjnych omówiono zagadnienie bezdomności zwierząt, uczono dzieci bezpiecznego postępowania z psami,
a także pokazano jak można ciekawie i aktywnie spędzać czas ze swoim pupilem.


,,Przywróćmy dzieciom uśmiech”– zbiórka makulatury w przedszkolu na rzecz rodzinnych domów dziecka, której organizatorem jest Fundacja Przyjazny Świat Dziecka w Warszawie.
Rodzinne domy dziecka są jedną z najbardziej skutecznych form pomocy dzieciom pozbawionym opieki biologicznych rodziców.
Projekt ma jednocześnie wymiar edukacyjny: uczy dzieci empatii i nabywania postaw ekologicznych