organizowane akcje

      W ROKU SZKOLNYM 2019/2020
                             UCZESTNICZYMY W NASTĘPUJĄCYCH PROGRAMACH I AKCJACH:

☆ PROJEKT MIĘDZYNARODOWY:

Mały Miś w świecie wielkiej literatury – projekt, którego głównym celem jest rozwijanie czytelnictwa wśród dzieci.
Razem z Misiem przedszkole realizuje kierunek polityki MEN: wychowanie do wartości poprzez kształtowanie postaw obywatelskich i patriotycznych.

Dzieci wraz z nauczycielem wybierają grupową maskotkę – Misia, który w roku szkolnym 2019/2020 odbędzie czytelniczą podróż po domach przedszkolaków.


☆ PROGRAMY OGÓLNOPOLSKIE:

Nasze przedszkole uczestniczy w Programie ,,Czytające Przedszkole” w ramach Kampanii Ogólnopolskiej ,,Cała Polska Czyta Dzieciom”. Akcja ta zachęca nauczycieli, rodziców, opiekunów, wszystkich dorosłych do codziennego, co najmniej dwudziestominutowego czytania swoim dzieciom.

CAŁA POLSKA CZYTA DZIECIOM
WSZYSCY CHCEMY,
ABY NASZE DZIECI WYROSŁY
NA MĄDRYCH, DOBRYCH
I SZCZĘŚLIWYCH LUDZI.

CZYTAJMY DZIECIOM!- 20 minut dzienne!

 Tak,  by czytanie kojarzyło się dziecku zawsze z radością, nigdy nie z przymusem,
karą czy nudą!


,,Bezpieczne Przedszkole”- to ogólnopolski program edukacyjno -wychowawczy w którym od kilku lat uczestniczy nasze przedszkole.
W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo naszych dzieci realizujemy zagadnienia Programu ,,Bezpieczne Przedszkole”, który jest skierowany do dzieci, rodziców, personelu placówki i rożnych instytucji . W naszym przedszkolu zdrowie i bezpieczeństwo dzieci jest najistotniejszą wartością, o którą należy systematycznie się troszczyć.
Wiek przedszkolny jest najbardziej właściwy do wyrabiania u dzieci umiejętności i nawyków, a osiągnięcie znaczących efektów, kształtowanie właściwych postaw dzieci wobec problemów bezpieczeństwa wymaga działań systematycznych i długofalowych.

W roku 2016 placówka nasza otrzymała Certyfikat Bezpieczne Przedszkole.


 Kubusiowi Przyjaciele Natury – to program o treściach ekologicznych, którego celem jest  jest zachęcanie najmłodszych do dbania o środowisko naturalne, uczenie szacunku dla przyrody, ale także kształcenie dobrych nawyków w zakresie odżywiania oraz aktywnego spędzania czasu i ruchu.


☆ PROJEKT WOJEWÓDZKI:

Klub zdrowego przedszkolaka – to projekt, którego celem jest uświadomienie najmłodszym jak ważne jest zdrowie oraz ukształtowanie nawyków zdrowego stylu życia. Działania edukacyjne realizowane w ramach projektu ukierunkowane będą na: prawidłowe odżywianie; aktywność fizyczną; higienę rąk/ profilaktykę chorób zakaźnych; promieniowanie słoneczne; rodzaje dymów oraz ich unikanie (szczególnie papierosowego).


AKCJE CHARYTATYWNE:

RĘKA W ŁAPĘ – WSPOMÓŻ PSI ŚWIAT! 

 Przedszkole nr 33 przystępuję do akcji charytatywnej na rzecz Fundacji Przystanek Schronisko z Sosnowca.
Zapraszamy Dzieci i Rodziców do włączenie się w akcję zbiórki karmy i innych potrzebnych rzeczy dla piesków!

Przyda się wszystko:
– karma ( zarówno sucha jak i w puszkach)
– środki czystości (psie kosmetyki)
– zabawki, miski, ubranka, legowiska, transportery, koce.


DZIELIMY SIĘ ŚWIĄTECZNYMI ŻYCZENIAMI

Przedszkole nr 33 nawiązało współpracę z Fundacją Dr Clown.
W ramach tej współpracy zostały przygotowane kartki świąteczne dla dzieci przebywających w Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu

Znalezione obrazy dla zapytania: razem na święta"


Towarzystwo Patriotyczne ,,Kresy” w Częstochowie –  udział Dzieci, Rodziców i Nauczycieli w akcji charytatywnej pt. ,,Święty Mikołaj na Kresach” na rzecz polskich dzieci mieszkających  w Wilnie, Grodnie, Lwowie.  Organizujemy zbiórkę artykułów szkolnych, słodyczy i artykułów żywnościowych dla dzieci z Kresów.
Znalezione obrazy dla zapytania: razem na święta"


Fundacja ,,Dr Claun”  zbiórka plastikowych zakrętek z przeznaczeniem na rehabilitację dziecka chorego.
W Polsce program terapii śmiechem i zabawę prowadzi Fundacja ,,Dr Claun”.
Kolorowi clowni – terapeuci pracują w polskich szpitalach dziecięcych, placówkach specjalnych, domach pomocy społecznej, świetlicach socjo-terapełtycznych, domach dziecka i wszędzie tam gdzie przebywają chore lub niepełnosprawne dzieci.