aktualności

Zostań studentem Dąbrowskiego Uniwersytetu Dziecięcego Akademii WSB!

Do 30 września 2021r. trwają zapisy dla dzieci w wieku 6-12 lat
do Dąbrowskiego Uniwersytetu Dziecięcego.


       Przedszkole nr 33 po raz kolejny przystępuje do akcji informacyjno-edukacyjnej organizowanej prze Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego pt. ,,WIRUSOOCHRONA”.
Akcja potrwa od 15 września do 15 października 2021r.
Przedsięwzięcie ma na celu wzmocnienie działań przeciwepidemicznych w placówkach oświatowo-wychowawczych poprzez prowadzenie zajęć profilaktycznych w przedszkolach, przypominających o przestrzeganiu podstawowych zasad higieny oraz zwrócenie uwagi na znaczącą rolę higieny jako podstawowego środka zapobiegania przenoszenia się wirusów.
W trakcie zajęć edukacyjnych dzieci będą mogły pogłębić wiedzę z zakresu zapobiegania chorobom zakaźnym przenoszonym drogą kropelkową, ze szczególnym uwzględnieniem profilaktyki koronawirusa i grypy.


Zapraszamy Rodziców na organizacyjne zebrania grupowe, które odbędą się w przedszkolu w następujących terminach:
♠ 30.08.2021r.( poniedziałek) godz. 16.00 dla Rodziców dzieci: 6 letnich i 5-letnich ( ubiegłoroczna grupa  ,,Motyli”)
  ♠ 31.08.2021r.(wtorek) godz. 16.00 dla Rodziców dzieci:  3 -letnich,  4- letnich i 5-letnich ( ubiegłoroczna grupa  ,,Biedronki”)

Prosimy, aby:
– w zebraniu uczestniczył tylko 1 Rodzic,
– każdy Rodzic posiadał podczas zebrania własny długopis,
– nie przyprowadzać dzieci na zebrania Rodziców.

Prosimy wszystkich Rodziców o  wypełnienie dokumentów, które możecie Państwo poniżej pobrać i wypełnione dostarczyć do przedszkola podczas zebrań z Rodzicami ( do wychowawczyń grup).

1. POROZUMIENIE Z RODZICAMI

2.UPOWAŻNIENIE – ODBIÓR DZIECKA

3.ZGODA NA RELIGIĘ

4.ZGODA NA WIZERUNEK

5.OŚWIADCZENIE COVID

6.ANKIETA  INFORMACYJNA



 W ROKU SZKOLNYM
2021/2022

 SZANOWNI RODZICE

 Rok szkolny 2021/2022 rozpoczyna się 1 września ( środa).
Przedszkole nr 33 w Dąbrowie Górniczej czynne jest od godz. 6:00 do godz. 17:00.
Dzieci przyprowadzacie Państwo do przedszkola do godziny 8.45:
Dzieci młodsze: 3- letnie,  4- letnie  i częściowo 5-letnie do budynku A ( budynek wysoki),
dzieci starsze: 6- letnie i  5-letnie (ubiegłoroczna grupa ,,Motylki”) do budynku B ( budynek niski).

PRZYPOMINAMY!
NA TERENIE PRZEDSZKOLA OBOWIĄZUJE NAKAZ NOSZENIA MASECZEK I DEZYNFEKCJI RĄK.

Więcej informacji uzyskają Państwo podczas zebrań z Rodzicami.
Prosimy Państwa o systematyczne odwiedzanie naszej strony internetowej oraz stron poszczególnych grup, gdzie znajdziecie Państwo aktualne informacje o funkcjonowaniu przedszkola.